Hårdsatsning på träning

För att uppnå de resultat som du vill uppnå, oavsett disciplin eller egentligen vilken praktisk kunskap som du än vill tillägna dig, krävs medveten och regelbunden träning. Som skidåkare måste du lägga upp en träning som är allsidig, men en träning som är beroende av årstider och snötillgång. På sommaren kan du inte köra ett träningspass i spåret, men det finns rullskidor som komplement. Det kan också vara ett tillfälle att arbeta med kompletterande träning som styrkebyggande, kondition eller andra områden där du specifikt behöver öka din förmåga att prestera.

hardtraning

Exempel på konditionsträning är löpning, cykling, eller simning, varav det senare också kräver och bygger upp många muskelgrupper. En skidåkare behöver vara smidig och stark och ha otroligt bra kondition och syreupptagningsförmåga. Höghöjdsträning innebär ett sätt att öka förmågan att prestera på maximal nivå, och träningen på hög höjd innebär en tyngre träning.

Musik kan vara ett sätt att träna för att öka motivationsförmågan och lusten i träningen. Det kan också vara ett sätt att hålla ett konstant högt tempo. Du kan till och med använda musiken som ett sätt att öka tempo eller frekvens gradvis i övningar och du kan använda det som ett sätt att begränsa en övning i tid, som en äggklocka med en fast tid inprogrammerad. Vet du att en låt är 5 minuter lång och du ska göra en övning i 5 minuter kan du använda just den låten för den övningen.

I kombination med träningen krävs en adekvat kost som är inriktad på den typ av mål som du sätter upp. För att bygga vissa muskler krävs näring, men det ska vara rätt typ av näring, och det gäller att hitta en balans där du får i dig tillräckligt för att kunna bygga muskler, men kan till exempel nå eller behålla en viss vikt och orka med att utföra träningen på samma gång.